ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:

 1. Gossios TD, Ziakas A, Doumas M, Katsiki N, Petroglou D, Kouparanis A, Lillis L, Karvounis H. Renal Denervation: Transition From Pathophysiology to Clinical Practice. Angiology. 2014; 65 (9): 760 - 768. 
 2. Kounatiadis P, Petroglou D, Kolettas V, Karvounis H. Primary Aldosteronism of Late Onset: A Case Report. Hippokratia. 2014; 18 (2): 180 - 182. 
 3. Ziakas A, Petroglou D. Silent Embolic Cerebral Infarction After Coronary Angiography and Percutaneous Coronary Interventions: Detection of a Silent Cardiac Catheterization Complication. Angiology. 2016; 67 (5): 431 – 432. 
 4. Ziakas A, Petroglou D, Moralidis E, Tsioufis K, Doumas M, Argiriadou E, Savopoulos C, Hadjimiltiades S, Stiliadis I, Kouparanis A, Katranas S, Lillis L, Koutsakis A, Karvounis H. Initial Experience with Renal Denervation for the Treatment of Resistant Hypertension – The Utility of Novel Anesthetics and Metaiodobenzylguanidine Scintigraphy (MIBG). Open Cardiovasc Med J. 2016; 10: 163 – 170. 
 5. Tsioufis C, Ziakas A, Dimitriadis K, Davlouros P, Marketou M, Kasiakogias A, Thomopoulos C, Petroglou D, Tsiachris D, Doumas M, Skalidis E, Karvounis C, Alexopoulos D, Vardas P, Kallikazaros I, Stefanadis C, Papademetriou V, Tousoulis D. Blood Pressure Response to Catheter-Based Renal Sympathetic Denervation in Severe Resistant Hypertension: Data from the Greek Renal Denervation Registry. Clin Res Cardiol. 2016 Dec 12 [Epub ahead of print].
 6. Ziakas A, Katranas S, Bobotis G, Mavrogianni AD, Graidis C, Mezilis N, Arampatzis A, Nikas D, Economou F, Athanasiadis I, Stakos D, Dimopoulos V, Pappa E, Kouparanis A, Petroglou D, Karvounis H. The TRACE Registry (Trans-Radial Approach in Central and northern Greece).Hellenic J Cardiol. 2016 Nov 16 [Epub ahead of print].

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

 1. Κουνατιάδης Π, Πέτρογλου Δ. Παρουσίαση ενδιαφέροντος κλινικού περιστατικού: Τεστοστερόνη και Καρδιαγγειακή Νόσος. Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας, Ελληνική Καρδιολογική Εταιρία, Φεβρουάριος 2014, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
 2. Ζιάκας Α, Τσιούφης Κ, Πέτρογλου Δ, Λιλλής Λ, Καρβούνης Χ. Παρουσίαση Περιστατικού Ασθενούς με Ανθεκτική Υπέρταση που Αντιμετωπίστηκε Επιτυχώς με Απονεύρωση Νεφρικών Αρτηριών. Innovations in Interventional Cardiology and Electrophysiology (7th IICE). Οκτώβριος 2014, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
 3. Ziakas A, Katranas S, Bobotis G, Mavrogianni AD, Graidis C, Mezilis N, Arampatzis A, Nikas D, Economou F, Athanasiadis I, Stakos D, Dimopoulos V, Pappa E, Kouparanis A, Petroglou D, Karvounis H. Transradial vs Transfemoral Approach Use in Greece. 4th Advanced International Masterclass AIM-RADIAL, September 2015, Liverpool, UK.
 4. Κατράνας Σ, Ζιάκας Α, Μπομπότης Γ, Μαυρογιάννη ΑΔ, Γραΐδης Χ, Μεζίλης Ν, Αραμπατζής Α, Νίκας Δ, Οικονόμου Φ, Αθανασιάδης Ι, Στάκος Δ, Δημόπουλος Β, Παππά Ε, Κουπαράνης Α, Πέτρογλου Δ, Τούτουζας Κ, Καρβούνης Χ. Η Καταγραφή TRACE (Trans-Radial Approach in Central and Northern Greece). 36o Διεθνές Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Οκτώβριος 2015, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
 5. Κατράνας Σ, Ζιάκας Α, Μπομπότης Γ, Μαυρογιάννη ΑΔ, Γραΐδης Χ, Μεζίλης Ν, Αραμπατζής Α, Νίκας Δ, Οικονόμου Φ, Αθανασιάδης Ι, Στάκος Δ, Δημόπουλος Β, Παππά Ε, Κουπαράνης Α, Πέτρογλου Δ, Τούτουζας Κ, Καρβούνης Χ. Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στη Διενέργεια Καθετηριασμών στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. 36o Διεθνές Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Οκτώβριος 2015, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
 6. Tsioufis K, Ziakas A, Dimitriadis K, Davlouros P, Marketou M, Kasiakogias A, Petroglou D, Kallikazaros I, Stefanadis C, Karvounis C, Alexopoulos D, Vardas P, Papademetriou V, Tousoulis D. Blood Pressure Response  to Catheter – Based Renal Sympathetic Denervation in Patients With Resistant Hypertension: Data From a National Multicenter 1-Year-Follow-Up Study. ESC Congress, August 2016, Rome, Italy. 
 7. Ziakas A, Petroglou D, Hahalis G, Tsigkas G, Datsios A, Hamilos M, Koutouzis M, Karvounis H. Manual vErsus Mechanical cOmpression of the Radial arterY after transradial coronary angiography – the MEMORY study. 5th Advanced International Masterclass AIM-RADIAL, September 2016, Budapest, Hungary.
 8. Ziakas A, Petroglou D, Didagelos M, Hahalis G, Tsigkas G, Datsios A, Hamilos M, Koutouzis M, Pancholy S, Karvounis H. Manual vErsus Mechanical cOmpression of the Radial arterY after transradial coronary angiography – the MEMORY study. 6th Advanced International Masterclass AIM-RADIAL, September 2017, Stuttgart, Germany..

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

 1. Συμμετοχή στη μελέτη COMPLETE “The COMPLETE study (A randomized, comparative effectiveness study of complete versus culprit-only revascularization strategies to treat multivessel disease after primary percutaneous coronary intervention for ST-segment elevation myocardial infarction). Mar 2014 – Mar 2017”.
 2. Συμμετοχή στην ελληνική μετάφραση του συγγράμματος “Braunwald’s Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 10th Edition”.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ:

 1. 2ο Βραβείο Εργασίας νέων Καρδιολόγων στο 36ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της ΕΚΕ για την Εργασία με Τίτλο «Η Καταγραφή TRACE (Trans-Radial Approach in Central and Northern Greece)».