Holter Ρυθμού

Το Holter ρυθμού είναι μία μη επεμβατική εξέταση με την οποία επιτυγχάνεται η συνεχής παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού για διάστημα 24 έως 48 ωρών, συνήθως.

Η καταγραφή της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς γίνεται με ηλεκτρόδια (συνήθως 5-7) τα οποία τοποθετούνται με αυτοκόλλητα στην πρόσθια επιφάνεια του θώρακα. Για καλύτερη ποιότητα καταγραφής μπορεί να χρειαστεί αφαίρεση τριχών στα σημεία που τοποθετούνται τα ηλεκτρόδια. Τα ηλεκτρικά σήματα μεταφέρονται και καταγράφονται σε ένα μικρό μηχάνημα, το οποίο μπορεί να στερεωθεί και σε ειδική θήκη στη ζώνη του ασθενούς. Στη διάρκεια της καταγραφής συστήνεται στον ασθενή να επιτελεί τις συνήθεις δραστηριότητές του, με μόνο περιορισμό ότι δεν επιτρέπεται να κάνει μπάνιο. Τα αυτοκόλλητα αφαιρούνται μετά την ολοκλήρωση της περιόδου παρακολούθησης. Μετά την ανάλυση της καταγραφής, προκύπτουν τα αποτελέσματα τα οποία παραδίδονται στον ασθενή. Η εξέταση είναι εντελώς ανώδυνη και ακίνδυνη, ενώ δεν απαιτεί κάποια προετοιμασία.

Το Holter ρυθμού χρησιμεύει στην καταγραφή αρρυθμιών που εμφανίζονται περιστασιακά, καθώς και στη διερεύνηση συμπτωμάτων που εμφανίζονται διαλειπόντως, όπως αίσθημα παλμών, λιποθυμία, ζάλη, απώλεια συνείδησης. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, ο ασθενής καλείται να πιέσει ένα ειδικό κουμπί που υπάρχει σε αρκετούς τύπους συσκευών, ώστε να διασωθεί στη μνήμη της συσκευής η χρονική στιγμή κατά την οποία εκδηλώθηκε η ύποπτη συμπτωματολογία. Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται η πιθανή συσχέτιση των συμπτωμάτων του ασθενή με τα ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα, ώστε να διαπιστωθεί εάν κάποιο είδος αρρυθμίας (βραδυκαρδία ή ταχυκαρδία) ευθύνεται για τη συμπτωματολογία του ασθενή.

Το ιατρείο είναι εξοπλισμένο με λειτουργικό σύστημα τελευταίας τεχνολογίας Mortara H-Scribe 5, σε συνδυασμό με καταγραφικές συσκευές Mortara Η3+ με μέγεθος USB stick και δυνατότητα καταγραφής ως και 7 ημερών. Ο παραπάνω εξοπλισμός είναι Αμερικανικής κατασκευής.