Έγχρωμος Υπερηχοκαρδιογράφος

Με το έγχρωμο διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα (Triplex) επιτυγχάνεται η απεικόνιση της καρδιάς χρησιμοποιώντας ηχητικά κύματα υψηλής συχνότητας, που δεν είναι αντιληπτά από την ανθρώπινη ακοή και ονομάζονται υπέρηχοι. Η απεικόνιση προκύπτει από την ανίχνευση των αντανακλάσεων των υπερήχων πάνω στις διάφορες καρδιαγγειακές δομές. Συνδυάζεται με την εξέταση Doppler, η οποία στηρίζεται, επίσης, στη χρήση των υπερήχων και χρησιμοποιείται για τη μελέτη της ροής του αίματος στην καρδιά και τα μεγάλα αγγεία.

Το διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  • Διαστάσεις της καρδιάς, των καρδιακών κοιλοτήτων και των μεγάλων αγγείων
  • Πάχος των τοιχωμάτων της καρδιάς
  • Συστολική και διαστολική λειτουργικότητα της καρδιάς
  • Λειτουργία των βαλβίδων της καρδιάς (στενώσεις – ανεπάρκειες)
  • Ενδείξεις στεφανιαίας νόσου: υποκινησία τοιχωμάτων αριστεράς κοιλίας, κοιλιακά ανευρύσματα, παρουσία ενδοκοιλιακών θρόμβων, βαλβιδικές δυσλειτουργίες
  • Παρουσία περικαρδιακού υγρού
  • Παρουσία ενδοκαρδιακών όγκων ή άλλων μορφωμάτων (π.χ. εκβλαστήσεων)
  • Μυοκαρδιοπάθειες
  • Συγγενείς καρδιοπάθειες

Η εξέταση είναι ανώδυνη και ασφαλής και δίνει πληθώρα πληροφοριών για την αποτελεσματική καρδιολογική διάγνωση. Δεν απαιτεί καμία προετοιμασία.

Το ιατρείο είναι εξοπλισμένο με υπερηχοκαρδιογράφο τελευταίας τεχνολογίας, Hitachi Aloka Prosound F37, Ιαπωνικής κατασκευής.