Δοκιμασία Κόπωσης

Στη δοκιμασία (τεστ) κόπωσης, η βάδιση στον κυλιόμενο τάπητα προκαλεί προοδευτική και ελεγχόμενη αύξηση του καρδιακού έργου. Η δοκιμασία συνοδεύεται από συνεχή καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφήματος για έλεγχο του καρδιακού ρυθμού. Επίσης καταγράφονται οι διακυμάνσεις της αρτηριακής πίεσης και η εμφάνιση ή όχι συμπτωμάτων, όπως ο θωρακικός πόνος και η δύσπνοια.

Ανωμαλίες στο ηλεκτροκαρδιογράφημα, τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση ή και εμφάνιση συμπτωμάτων μπορεί να είναι ενδεικτικά σημαντικής στεφανιαίας νόσου, δηλαδή στενώσεων των στεφανιαίων αρτηριών (συνήθως>70%), οι οποίες ελαττώνουν σημαντικά τη ροή του αίματος προς την καρδιά κατά την άσκηση.

Η ακρίβεια της δοκιμασίας κόπωσης δεν είναι απόλυτη. Έτσι, δε διαγιγνώσκει όλες τις περιπτώσεις στεφανιαίας νόσου, ενώ μερικές φορές θέτει την υποψία στεφανιαίας νόσου σε φυσιολογικούς ασθενείς. Γι’ αυτό και πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το ιστορικό του ασθενούς και άλλες εξετάσεις, στα πλαίσια μιας συνολικής καρδιολογικής εκτίμησης.

Ενδείξεις της δοκιμασίας:

 • Ασθενείς με φυσιολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα και πόνο στην προσπάθεια
 • Εκτίμηση της βαρύτητας της ισχαιμίας που προκαλείται από γνωστές στενώσεις των στεφανιαίων αρτηριών
 • Παρακολούθηση ασθενών με ιστορικό εμφράγματος, αγγειοπλαστικής ή by-pass
 • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας σε στεφανιαίους ασθενείς
 • Παρακολούθηση ασταθούς υπέρτασης
 • Εκτίμηση ασθενών με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
 • Διαπίστωση της φύσης και εκτίμηση της πρόγνωσης των καρδιακών αρρυθμιών
 • Εκτίμηση της λειτουργικής ικανότητας ασθενών με βαλβιδοπάθεια
 • Αξιολόγηση ασθενών που ασκούν συγκεκριμένο επάγγελμα υψηλού κινδύνου (πιλότοι, οδηγοί μέσων μαζικής μεταφοράς)
 • Επικείμενη έναρξη αθλητικής δραστηριότητας υψηλών απαιτήσεων από άτομα με μέχρι πρότινος καθιστική ζωή

Αντενδείξεις της δοκιμασίας:

 • Ασταθής στηθάγχη ή έμφραγμα του μυοκαρδίου τις πρώτες 3 ημέρες
 • Συνύπαρξη σοβαρών μη καρδιακών παθήσεων (π.χ. πνευμονική εμβολή, λοίμωξη αναπνευστικού)
 • Οξείες καρδιακές παθήσεις (π.χ. μυοκαρδίτιδα, περικαρδίτιδα, ενδοκαρδίτιδα)
 • Σοβαρή υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια αποφρακτικού τύπου
 • Επικίνδυνες αρρυθμίες που δεν ανταποκρίνονται στη φαρμακευτική αγωγή
 • Αρρύθμιστη αρτηριακή υπέρταση
 • Βαριά, μη αντιρροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια
 • Αδυναμία άσκησης (π.χ. ορθοπαιδικές παθήσεις, σοβαρή αναπηρία).

Οι ασθενείς πρέπει να φέρουν αθλητική ένδυση και υπόδηση, να μην έχουν γευματίσει ή καπνίσει 2 ώρες πριν την εξέταση και να έχουν διακόψει, πάντα σε συνεννόηση με το γιατρό τους, συγκεκριμένα φάρμακα που επηρεάζουν την καρδιακή συχνότητα (π.χ. β-αποκλειστές, ανταγωνιστές ασβεστίου).

Το ιατρείο είναι εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας ασύρματο λειτουργικό σύστημα δοκιμασίας κόπωσης Mortara X-Scribe 6 και τάπητα Trackmaster, αμφότερα Αμερικανικής κατασκευής.