Αϋπνία και καρδιαγγειακός κίνδυνος


Σύμφωνα με μια πρόσφατη μετανάλυση που συμπεριέλαβε πάνω από 160.000 ασθενείς και δημοσιεύθηκε στο European Journal of Preventive Cardiology, η αϋπνία (οριζόμενη ως δυσκολία έναρξης του ύπνου, δυσκολία διατήρησης του ύπνου ή μη-ποιοτικός ύπνος που προκαλεί αίσθημα κόπωσης την επόμενη ημέρα) σχετίζεται με αύξηση του κινδύνου καρδιαγγειακών και εγκεφαλικών επεισοδίων (κατά 27%, 11% και 18% αντίστοιχα για τις 3 κατηγορίες διαταραχών του ύπνου). Ο κίνδυνος για τις γυναίκες φαίνεται να είναι ελαφρώς υψηλότερος, ενώ ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως η έγερση νωρίς το πρωί δε σχετίζεται με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο.


✓ Δημήτριος Πέτρογλου, Στρατιωτικός Ιατρός - Ειδικός Καρδιολόγος, Αιγαίου 26, 54655, Θεσσαλονίκη