Τροποποίηση ωραρίου λειτουργίας ιατρείου

Σας ενημερώνουμε ότι από 4 Σεπτεμβρίου ως και 3 Νοεμβρίου 2017 το ωράριο λειτουργίας του ιατρείου τροποποιείται, λόγω απουσίας του ιατρού εκτός Θεσσαλονίκης για υπηρεσιακούς λόγους.


Για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το ωράριο λειτουργίας διαμορφώνεται ως εξής:

  • Παρασκευή: 18:00 – 22:00
  • Σάββατο: 10:00 – 14:00 και 17:00 – 21:00

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας θα συνεχίσουν να βρίσκονται στη διάθεσή σας για προγραμματισμό επίσκεψης, καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία.


✓ Δημήτριος Πέτρογλου, Στρατιωτικός Ιατρός - Ειδικός Καρδιολόγος, Αιγαίου 26, 54655, Θεσσαλονίκη