Πόσο ασφαλές είναι τελικά το ηλεκτρονικό τσιγάρο;

Τα τελευταία χρόνια, μετά από συστηματικές προσπάθειες να γίνουν γνωστές στο ευρύ κοινό οι βλαπτικές επιδράσεις του καπνίσματος, η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου έχει διαδοθεί, είτε ως εναλλακτική του συμβατικού καπνίσματος, είτε ως γέφυρα στην προσπάθεια διακοπής του. Πολλοί, μάλιστα, εμφανίζονται θιασώτες της ασφάλειας, αλλά και της αποτελεσματικότητας του ατμίσματος. Ποια είναι, όμως, τα επιστημονικά δεδομένα που υπάρχουν σήμερα;


Στην μεγαλύτερη μέχρι στιγμής μελέτη των επιδράσεων του ηλεκτρονικού τσιγάρου, φαίνεται η ιδιαίτερη διείσδυση που έχει το άτμισμα στους νέους, αφού περίπου 11% των μαθητών λυκείου στις ΗΠΑ επιβεβαιώνει πως έχει κάνει χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου. Επιπλέον, οι χρήστες ηλεκτρονικού τσιγάρου εμφανίζουν διπλάσια πιθανότητα να καπνίζουν παράλληλα και συμβατικά τσιγάρα, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα του ηλεκτρονικού τσιγάρου ως μέσου διακοπής του καπνίσματος.

Τα πιο εντυπωσιακά, όμως, αποτελέσματα αφορούν στις επιδράσεις του ατμίσματος στην υγεία. Οι χρήστες ηλεκτρονικού τσιγάρου, σε σχέση με τους μη-καπνιστές, εμφανίζουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου (κατά 71%), εμφράγματος του μυοκαρδίου (κατά 59%) και στηθάγχης – στεφανιαίας νόσου (κατά 40%). Μολονότι είναι δύσκολο, ακόμη, να ποσοτικοποιηθεί ο βαθμός συμμετοχής στα παραπάνω ευρήματα του κλασικού καπνίσματος, το οποίο συνυπάρχει σε πολλούς ατμιστές, τα πρώτα αυτά συμπεράσματα δημιουργούν βάσιμες αμφιβολίες για την ασφάλεια χρήσης των ηλεκτρονικών τσιγάρων.


Αναμφίβολα, η αποχή από κάθε μορφή καπνίσματος αποτελεί την ασφαλέστερη επιλογή όλων. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε κατά νου πως η χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων αποτελεί μια σχετικά πρόσφατη συνήθεια και πως οι πραγματικές συνέπειες από τη χρήση τους θα φανούν τις επερχόμενες δεκαετίες.


✓ Δημήτριος Πέτρογλου, Στρατιωτικός Ιατρός - Ειδικός Καρδιολόγος, Αιγαίου 26, 54655, Θεσσαλονίκη